Prezentacja jest poglądem tego co dorocznie udoskonalamy w przestrzeni parkowo-pałacowej w Rozalinie w ramach organizacji Konkursu Elegancji. Dobór partnerów i gości jest jednym z tych elementów. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i życzymi udanego dnia.

The presentation is an overview of what we improve every year in the park and palace space in Rozalin. The selection of partners and guests is one of these elements. Please keep in touch and have a good day.